Ayurveda
Logotype

Ayurvedisk hälsorådgivning


Ayurveda betyder kunskap om livet och är urgammal visdom om liv och hälsa med beprövade metoder vars syfte är att återställa och bevara balansen och välbefinnandet i hela livet. Tankesättet i Ayurvedan är att varje människa är unik med en egen individuell konstitution. personlighetstyp och genetiskt arv. Den beskriver tre grundläggande doshor: Vata (luft), Pitta (eld), Kapha (jord) och tillsammans är strävan att de ska harmonisera med varandra.


Ayurvedisk konsultation

En Ayurvedisk konsultation innebär att med hjälp av utfrågning, puls-, tung- och nageldiagnos samt irisanalys finna ut eventuella obalanser och hur man på bästa sätt kan bibehålla hälsan utifrån den personlighetstyp man är. Utifrån analysen får du sedan individuellt anpassade råd som är enkla och lätta att följa. Du får råd om bland annat kost, motion, andningsövningar, kroppsrening, örter/kryddor och kosttillskott. Allt för att återställa och bibehålla en optimal hälsa och välbefinnande.


Konsultationen tar 90 minuter.


webbdesign: premin.se | foto: fotograf heléne