Akupunktur
Logotype

Traditionell Kinesisk Medicin och akupunktur (TCM)


Den kinesiska medicinen använder ett holistiskt synsätt, vilket innebär att man ser till hela människan. Här är syftet att hitta den verkliga orsaken till obalanser vare sig det är på det fysiska eller psykiska planet och inte bara lindra symtom. Kinesisk medicin är en skonsam mot kroppen och kan även användas i förebyggande syfte. Kinesisk medicin har utvecklats under årtusenden och tros ha sitt ursprung i Shandynastin (1500-1040 f.Kr).


Akupunktur

Med hjälp av observation, puls- och tungläsning samt utfrågning fastställs en diagnos. Behandlingen utförs, sedan individuellt anpassad med hjälp av akupunktur, koppning, moxa (värmebehandling) och näring/örter. Akupunktur är en behandling med nålar (engångsnålar) som sätt på vissa punkter som ofta ligger utefter kroppens så kallade meridianer (energisystem) för att hjälpa kroppen återställa balansen och därmed harmonin. Det finns många vetenskapliga studier som bevisat att akupunktur är verkningsfullt och har därmed blivit en populär behandlingsform.


Behandlingen tar 45 minuter


webbdesign: premin.se | foto: fotograf heléne