Logotype

MediYoga (medicinsk yoga)


Yoga som Integrativ Medicin är sedan flera år en realitet på amerikanska sjukhus och finns nu även för den svenska hälso-och sjukvården. IMY Medicinsk Yoga har utbildat många terapeuter, psykologer, sjukgymnaster och andra med motsvarande kvalifikationer. (se www.mediyoga.se eller www.imy.se) Det finns en hel del forskning som bevisar att yogan är ett effektivt sätt att hjälpa kroppen till självläkning och som förebyggande av ohälsa.


Individuellt eller i grupp

Jag erbjuder dig individuella yoga lektioner eller i grupp där vi utgår från den medicinska yogans synsätt för att stödja kroppens vitala funktioner och på så sätt också stödja självläkning och regenering av de vitala krafterna som varje människa besitter. Metoderna är enkla och effektiva på såväl fysilogiskt som psykologiskt.


Stödjer och hjälper vid bland annat

Hjärthälsa
Utbrändhet
Sömnproblem
Migrän och huvudvärk
Stressrelaterade obalanser
Ätstörningar och matsmältningsproblem
Ångest och depression

 


webbdesign: premin.se | foto: fotograf heléne